Mån - Fre 09 - 17 Kundservice: 010-207 10 77

Integritetspolicy

VÅR INTEGRITETSPOLICY

På Belysningsdesign har vi alltid värnat om din integritet och i vår integritetspolicy kan du läsa vad detta innebär. Vi använder bland annat dina uppgifter för att ge dig en bra användupplevelse och för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Belysningsdesign Stores Scandinavia AB är registeransvarig för de personuppgifter som du delger oss och ansvarar för dessa i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och GDPR (General Data Protection Regulation).

Belysningsdesign Stores Scandinavia AB
Kungsparksvägen 35
434 39 Kungsbacka
Sverige

Organisationsnummer: 556674-3695
Momsregistreringsnummer: SE556674369501

Var lagrar vi dina uppgifter?
Samtliga uppgifter som vi samlar in från dig sparas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EAA.

Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina personuppgifter kan delas inom Belysningsdesign Stores Scandinavia AB. Vi säljer, vidarebefordrar eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringsandamål. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i syfte att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund. Du kan läsa mer om varje enskilt förfarande längre ned.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Vid varje tillfälle vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och om det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna samt eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vad är dina rättigheter?
Rätt till radering:
Du har när som helst möjlighet och rätten till att radera alla personuppgifter som behandlas av Belysningsdesign Stores Scandinavia AB genom att kontakta oss på integritet@belysningsdesign.se.

Med undantag:
- Om du har ett pågående ärende med vår kundservice
- Om du har en order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
- Om du har en obetald skuld hos oss eller vår betalningspartner Klarna eller deras inkassobolag
- Om du har handlat av oss sparar vi dina personuppgifter i bokföringssyfte i enlighet med bokföringslagen

Rätt till tillgång:
Du kan när som helst begära ut vilka personuppgifter vi har om dig genom att kontakta integritet@belysningsdesign.se.

Rätt till dataportabilitet:
När Belysningsdesign behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt och ingått ett avtal med dig har du i vissa fall rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsningsbart format överfört till dig eller en annan part. Detta förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära en rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
Du kan neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Belysningsdesign Stores Scandinavias legitima intresse. Vi fortsätter då inte att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa på ett legitimt skäl till att bibehålla uppgifterna som går före dina intressen och rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning eller rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt till att neka direktmarknadsföring.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
- Följ instruktionerna längst ned i våra nyhetsbrev
- Kontakta vår kundservice

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva begränsning av personuppgiftshantering under vissa omständigheter. Dessa är:

- Om du motsätter behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Belysningsdesign Stores Scandinavia AB:s legitima intresse, ska vi begränsa vår hantering av uppgifterna under pågående utredning.
- Om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av huruvuida dessa är korrekta.
- Om vår behandling av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användning.
- Om Belysningsdesign Stores Scandinavia AB inte längre behöver personuppgifterna med dessa krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Belysningsdesign värnar om våra kunders rättigheter. För frågor eller ärenden rörande personuppgifter kontaktar du integritet@belysningsdesign.se.

Rätt att framföra en klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Belysningsdesign Stores Scandinavia AB hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar av vår integritetspolicy
Vår integritetspolicy utvärderas löpande och kan uppdateras. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida. Vid eventuella väsentliga förändringar, t.ex. i syftet av användningen av dina personuppgifter meddelar vi dig.

 

E-HANDELSKÖP

Varför använder vi dina personuppgifter?
- Dina personuppgifter används för att hantera köp på www.belysningsdesign.se genom att behandla dina ordrar, betalningar, returer och ge leveransinformation.
- Vi använder också dina uppgifter för att hantera kundserviceärenden, garantiärenden och reklamationer.
- I samarbete med Klarna används dina uppgifter för att kunna genomföra köp, se eventuell betalningshistorik och bekräfta din adress.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
- Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
- Orderinformation och shoppinghistorik

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Utöver att Belysningsdesigns Stores Scandinavia AB har tillgång till dina personuppgifter vidarebefordras nödvändiga uppgifter till tredje part för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, för att hantera din betalning, för att skicka en order- och leveransbekräftelse, och till distributionsföretaget i samband med leveransen av din order.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
För att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas så långe du är en aktiv kund. Orderinformation sparas i enlighet med bokföringslagen.

 

NYHETSBREV VIA E-POST

Varför använder vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter används för att skicka erbjudanden, inspiration och tävlingar via e-post från Belysningsdesign.se.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar din e-post adress.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast till ovanstående syfte.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Vår behandling av dina personuppgifter (e-post) bygger på ditt medgivande när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev i kassan eller i formuläret på www.belysningsdesign.se.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har när som helst rätt till att dra tillbaka ditt medgivande till behandling av personuppgifter och neka våra nyhetsbrev.

Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev kommer Belysningsdesign Stores Scandinavia AB inte skicka fler nyhetsbrev.

Du kan välja bort nyhetsbrev via e-post på följande sätt:
- Följ instruktionerna längst ned i våra nyhetsbrev
- Kontakta vår kundservice

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas i direktmarknadsföringssyfte i form av e-post fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande eller om du inte har öppnat ett e-post från oss under det senaste året.


KUNDSERVICE

Varför använder vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter används för att hantera förfrågningar från dig, hantera garanti- och reklamationsärenden, leverans- och produktförfrågningar samt ändring av ordrar.

Vi kan även kontakta dig gällande leveransinformation eller om det är något fel med din order.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
De uppgifter du tillhandahåller kommer vi att behandla vilket innefattar:
- Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, namn, adress och telefonnummer
- Orderinformation
- Kundnummer
- Ärendekorrespondens

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Belysningsdesign Stores Scandinavia AB:s legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter upp till 12 månader.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av legitimt intresse:
Du kan neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Belysningsdesign Stores Scandinavias legitima intresse. Vi fortsätter då inte att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa på ett legitimt skäl till att bibehålla uppgifterna som går före dina intressen och rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning eller rättsliga anspråk.

 

COOKIES (kakor)

Vad är Cookies?
En cookie eller kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet som hämtas vid återbesök på den aktuella webbplatsen. Använder du våra tjänster eller vår webbplats förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

Hur använder vi Cookies?
Vi använder oss av sessionscookies för att säkerställa en god användarupplevelse på sidan, t.ex. för att lägga produkter i kundvagnen och när produktfiltreringen används.

Vi använder cookies både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i analyser för att optimera hemsidan och visa dig relevant information. Tredjepartscookies används t.ex. till spårningen över webbplatser och domäner för att vi ska kunna tillhandahålla dig marknadsföring.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi kopplar endast ditt cookie-ID till kundvagnen för att du enkelt ska kunna fortsätta eller avsluta ditt köp om du lämnat sidan och besöker den igen. Vår partner Klarna använder cookies för att göra ditt köp smidigare, du kan läsa mer om deras användning av cookies här.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår hemsida och visa relevant information.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Vi kopplar endast dina cookies till dina personuppgifter i samarbete med Klarna för att göra köpupplevelsen enklare och för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, besök hjälpsidorna i din webbläsare. Tänk på att du inte kommer kunna använda alla funktioner på vår hemsida om du inaktiverar cookies.