Mån - Fre 09 - 17 Kundservice: 010-207 10 77

Den dyrbara belysningen

Ljus tillhörde högtider och fester redan förr i tiden. Många tända ljus och riklig belysning i inomhusmiljöer blev ett sätt att visa sin rikedom. Belysning var en social markör.

Belysning

I kyrkan användes tända ljus vid alla väldiga ceremonier. Ljuset symboliserade det goda, Kristus världens ljus. De många tända ljusen bidrog till en högtidlig stämning för människor med en begränsad tillgång av ljus.

Belysning var en social markör.

Vid högtidernas slut sänkte sig åter mörkret över herrgårdar och kyrkor. Få kunde slösa med det dyrbara ljuset.

Mot tider med bättre belysning
Före 1790 hände inte mycket på belysningsområdet. Mörkret var lika naturligt som dagsljuset. Tända ljus och oljelampor gav svagt ljus trots förbättrad teknik vid 1700-talets slut.

Under 1860-talet slog fotogenlampan igenom. Den gav ett betydligt bättre ljus och lyste snart i alla hem. Dessa lampor gick det att få relativt starkt ljus var som helst i rummet och ljuset gick lätt att flytta med sig.

Belysning med gas var modernt men dyrt i hemmiljö. Gasljus blev viktigast som gatubelysning.

1900-talets populäraste ljuskälla
Under 1900-talet var glödlampan den vanligaste ljuskällan i våra hem. De tidiga hade en glödande koltråd som lyste svagt. I början av 1900-talet utvecklades en variant med metalltråd som blev ljusstarkare, hållbarare och billigare och har använts i lampor ända fram till idag. Redan på 1920-talet propagerades för matta glödlampor och de blev dominerande i våra hem.

På grund av glödlampans höga energiåtgång började en utfasning av glödlampan 2009 och idag har vi en stor variation av ljuskällor. Lysrören, en nyhet 1940, fick sin största spridning i allmänna lokaler och från 1970-talet även hemma i köken.

Att belysa rätt
Från 1920-talets slut och framåt förändrades den elektriska belysningen i hemmen. Under 1900-talet gavs en rad broschyrer ut om hur arbeetsplatser, skolor och framför allt hemmen, skulle belysas. Nya begrepp var ljushygien, ljustrevnad och funktionsvacker belysning. Varje plats och funktion skulle ha sin egen funktionella belysning. Ljuset skulle vara bländfritt, i tillräckligt mängd och på rätt plats.

Upplysningen
Den elektriska belysning är den ljusteknik som påverkat våra levnadsvanor mest.

De allra flesta fick elektriskt ljus under 1920- och 1930-talen, med bara ett knapptryck kunde vi nu själva styra över vår dygnsrytm. Den elektriska belysningen utökade tiden för umgänge och arbete.

Många lampor i varje hem gjorde att vi inte längre behövde tränga ihop oss vid en ända ljuskälla. Belysningen utomhus öppnade en ny värld efter mörkrets inbrott.

Mörkt och mysigt
Starkt ljus är idag kopplat till arbete. När vi är lediga väljer många att ha det mindre ljust. Enligt en undersökning från 2009 hade vi i Sverige i genomsnitt 42 elektriska ljuspunkter i våra hem, idag har vi säkert fler.

De flesta ljuskällorna har vi för att skapa mysbelysning, ett ljus som är dekorativt och stämningsskapande. Ljusslingor, spotlights och prydnadslampor är tillsammans med stearinljus, paraffinljus, värmeljus och eldstäder, viktiga komponenter i heminredningen tillsammans med taklampor.

Halvmörkrett, som förr var ett hinder, något otäckt där oknytten höll till, har idag blivit något många eftersträvar. Dunkelt och mysigt, både inomhus och ute i trädgården.